Teknik Yapı

İnsan Kaynakları

Anasayfa    Kurumsal    İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikamızın temelini, ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda insan gücünü etkin şekilde planlayarak kurum değerleri ve kültürüne en uygun ve doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi oluşturur. En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve metotlar kullanılır. İşe alım faaliyetleri yıllık plan dâhilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır. Kurumumuzda başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak, kurum içinde yatay ve dikey kariyer olanaklarını çalışanlarımızla paylaşırız.
 

İşe Alma Süreçleri

İşe Alım Seçme ve Yerleştirme
Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne ayak uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, Kurum’un vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır. Kurum olarak pazardaki gücümüze güç katmak için İnsanı en önemli kaynak olarak görür ve bu ilke ile işe alım sürecini yönetiriz. Modern yöntemlerle, kurumumuzda mevcut her pozisyon için İş Tanımını yapmış ve bu iş tanımına uygun Yetkinlikleri belirlemiş olarak departmanlardan gelen Personel Talebini değerlendirir, kullandığımız online insan kaynakları sitelerinden yapılan başvurulardan, aranılan özelliklere sahip adayları ön görüşmeye davet ederiz. Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Bu sürecin sonunda uygun görülen adaya iş teklifinde bulunulur. Pozisyona göre bazen teknik bilgi ve beceri iş başında kazandırılmakta bazen de tecrübeli ve alanında iddialı kişiler tercih edilmektedir.

Bilgilendirme

Bu formda verdiğim bilgilerimin, Teknik Yapı ve bağlı diğer şirketleri tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına izin veriyorum.

Okudum anladım.